Univerzitetski UNESCO Klub

Udruženje: Univerzitetski UNESKO Klub
Predsednik: Kosta Živanović
Lokacija: Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd, Republika Srbija


Univerzitetski UNESKO Klub je dobrovoljno nevladino neproftno udruženje, osnovano 2013. godine radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti programa rada i smernica UNESKA.

Klub je osnovan inicijativom studenata iz Beograda.

Takođe, Univerzitetski UNESKO Klub sklopio je saradnju sa UNESKO Klubom Sorbone i UNESKO Klubom Alumnus.

Naš Klub se bavi globalnim temama koje imaju uticaj na lokalno stanovništvo a zadatak kluba je da realizuje aktivnosti iz domena obrazovanja, kulture, nauke u cilju okupljanja svih mladih i ustanova koji su saglasni sa idejama UNESKA. Udruženje nastoji da ostvari svoje ciljeve: praćenjem i obeležavanjem svih manifestacija Svetske i Evropske federacije UNESKO Klubova, saradnjom sa UNESKO Klubovima u svetu, organizovanjem festivala, predavanja, radionica, konferencija, sportskih, kulturnih i naučnih manifestacija i itd. Realizacijom istih, klub doprinosi stvaranju pozitivne klime razvoja društva širenjem ideja UNESKA sa ključnom ulogom edukacije građana, kao i uticajem na zadovoljenje potreba i poboljšanja kvaliteta života sadašnjih i budućih generacija.

 unesco2 img1  sorbonne-clubunesco-logo  srbija  kancelarija