Od 09. do 14. jula održaće se ekološki kamp pod nazivom Tesla Cyber Kamp. U prilozima možete naći detalje o kampu.

Obaveštavamo Vas da će Univerzitetski UNESKO Klub učestvovati na Međunarodnoj UNESKO-voj konferenciji "Youth and Museums"("Omladina i Muzeji"), koja ce se odrzati od 12. do 16. juna u Golestima, u Rumuniji.

Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (Centre for International Relations and Sustainable Development - CIRSD) će održati dvodnevnu (30-31 Maj 2014.) konferenciju povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata.