UNESCO - organizacija Ujedinjenih nacija koja se, kako joj i sam naziv kaže,  bavi i kulturom, tj. podsticanjem njenog razvoja, saradnjom sa drugim, ali i njenom zaštitom, jer koja bi bila poenta u stvaranju novih kulturnih vrednosti ukoliko ne znamo da poštujemo i čuvamo one temeljne i tradicionalne na kojima svi mi počivamo, bili toga svesni ili ne.

Sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja u Srbiji, British Council je ove godine organizovao drugi po redu događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u sistemu obrazovanja.

Centar za evropske studije Univerziteta Harvard i Harvardovo Južnoslovensko društvo organizovali su juče, 11. februara 2015. panel koji je predstavio novo lice čuvenog pronalazača Nikole Tesle.