Cilj ove tribine je približavanje mladima odnos kulturne raznolikosti i interkulturnog dijalog koji su veoma važan deo Uneskove misije.

Dragi mladi ljudi,

5. oktobra dođite u Biznis centar Gradske opštine Savski venac na radionicu o pravljenju sopstvene kompanije uz pomoć dizajnerskog razmišljanja.

No, najpre da pojasnimo nekoliko stvari. :)
Dizajnersko razmišljanje (design thinking) je metodologija nastala na Univerzitetu Stenford sa ciljem da omogući kompanijama i organizacijama da osmisle, a zatim i primene najbolja rešenja u skladu sa svojim ljudskim, tehnološkim i finansijskim kapacitetima.

Konferencija "Program Kreativna Evropa 2014 – 2020: Srbija i perspektive evropske saradnje", počela je danas u Palati "Srbija" u Beogradu.