Kalendar

21.februar - Međunarodni dan maternjeg jezika (UNESCO)
8.mart - Međunarodni dan žena
21.mart - Međunarodni dan za iskorenjivanje rasne diskriminacije
21.mart - Svetski dan poezije (UNESKO)
22.mart - Svetski dan vode
23.mart - Svetski dan meteorologa (WHO)
24.mart - Svetski dan borbe protiv tuberkuloze (WHO)
7.april - Svetski dan zdravlja (WHO)
23.april - Svetski dan knjige i autorskih prava (UNESKO)
3.maj - Dan Sunca (UNEP)
15. maj - Međunarodni dan porodica
17.maj - Svetski dan telekomunikacija (ITU)
22.maj - Međunarodni dan biološke raznolikosti
25.maj - Dan Afrike
31.maj - Svetski dan borbe protiv pušenja ( WHO)
4.juni - Međunarodni dan dece nevinih žrtava agresije
5.juni - Svetski dan životne sredine (UNEP)
17.juni - Svetski dan borbe protiv širenja pustinje i suše
26.juni - Međunarodni dan protiv zloupotrebe droga i nelegalne trgovine
26.juni - Međunarodni dan UN u znak podrške žrtvama mučenja
11.juli - Svetski dan stanovništva (UNFPA)
1.subota u julu - Međunarodni dan zadruga
9.avgust - Međunarodni dan matičnog stanovnistva
12.avgust - Međunarodni dan mladih
23.avgust - Međunarodni dan sećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje (UNESCO)
8.septembar - Međunarodni dan pismenosti (UNESCO)
16.septembar - Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača
Poslednja nedelja septembra - Svetski dan pomorstva (IMO)
21.septembar - Međunarodni dan mira
1.oktobar - Međunarodni dan starih ljudi
5.oktobar - Međunarodni dan učitelja (UNESCO)
9.oktobar - Svetski dan pošte (UPU)
16.oktobar - Svetski dan hrane (FAO)
17.oktobar - Medjunarodni dan posvećen iskorenjivanju siromaštva
24.oktobar - Dan UN
24.oktobar - Svetski dan razvoja informacija
Prvi ponedeljak u oktobru - Svetski dan staništa
Druga sreda u oktobru - Međunarodni dan posvećen smanjivanju prirodnih katastrofa
10.novembar - Svetski dan nauke za mir i razvoj (UNESCO)
10.novembar - Međunarodni dan za toleranciju (UNESCO)
16.novembar - Dan industrijalizacije Afrike
20.novembar - Univerzalni dan dece (UNICEF)
20.novembar - Dan filosofije proglašen od strane UNESCO-a
21.novembar - Svetski dan televizije
25.novembar - Međunarodni dan posvećen odstranjivanju nasilja protiv žena
29.novembar - Međunarodni dan solidarnosti sa palestinskim narodom
1.decembar - Svetski dan borbe protiv SIDE (WHO)
2.decembar - Međunarodni dan posvećen ukidanju ropstva
3.decembar - Međunarodni dan invalida
5.decembar - Međunarodni dan dobrovoljaca za ekonomski i socijalni razvoj
7.decembar - Međunarodni dan civilne avijacije (ICAO)
10. decembar - Dan ljudskih prava
18.decembar - Međunarodni dan migranata