Pitanja

Šta je UNESKO?

UNESKO, Ujedinjene nacije za obrazovanje, nauku i kulturu, osnovan je 16. novembra 1945. Sedište je u Parizu, Francuska, ima 55 terenskih kancelarija širom sveta. Od avgusta 2003, ima 189 država članica, i 6 Pridruženih članova.

1. Šta su UNESKO Klubovi, centri, udruženja?

UNESKO Klubovi, centri i udruženja * su grupe ljudi svih uzrasta, iz svih sfera života, i iz celog sveta, koji dele čvrstu veru u ideale UNESKA kao sto je napisano u Ustavu i u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Najviše su grupisani u regionalnim i međunarodnim mrežama i uključeni su u globalna pitanja koja utiču na lokalne situacije.
Radnje kluba su zasnovane na deljenju, solidarnosti i razmeni, sa projektima u svim UNESKO prioritetnim oblastima i odražavaju ciljeve nacionalne politike.

2. Kada je osnovan prvi UNESKO klub? Koliko Klubova postoji trenutno?

Pokret UNESKO Klubova je porastao spontano nakon stvaranja UNESKA - narodni pokret za mir u svetu da podrži novu organizaciju i simbol entuzijazma i idealizma njenih osnivača.
Prvi UNESKO klub osnovan je u Japanu, u gradu Sendai , 19. jula 1947, čak i pre nego što ova zemlja postala članica Uneska.
U novembru 1949, gospodin Dzejmi Teres-Bodet, tadasnji generalni direktor UNESKA, pokrenuo je apel za stvaranje UNESKO klubova u srednjim školama i na univerzitetima. Nakon tog apela, pokret UNESKO klubova postepeno se siri po celom svetu. U 2001, bilo je više od 5.000 klubova * u više od 120 zemalja.

3. Kakav je odnos između UNESKO klubova i UNESKA?

Iako UNESKO omogućava njegovo ime da se koristi od strane klubova, ne postoji zvanična veza između Organizacije i tih udruzenja, koja su u nadležnosti Nacionalne komisije za UNESCO u njihovoj zemlji.

Nacionalna Komisija obezbeđuje vezu između svake države članice i UNESKA i deluje u savetodavnim, izvršnim i informacionim sposobnostima na svoju vladu i UNESKO.

Pravilo UNESKA je uvek bio da poštuje slobodu klubova. Stoga odbija da postane nepotrebno uključen u njihovo osnivanje i razvoj. UNESKO će, međutim, pokušati da im pomogne obezbeđivanjem intelektualne, materijalne i finansijske pomoći, prema potrebi.

4. Koji su ciljevi UNESKO klubova?

Ciljevi UNESKO klubova su isti kao i ciljevi same organizacije: Da doprinese mir i sigurnost promovisanjem saradnje među narodima kroz obrazovanje, nauku i kulturu u cilju daljeg univerzalnog poštovanja pravde,
za vladavinu prava i za ljudska prava i osnovnih sloboda koji su afirmisani za narode sveta, bez obzira na rasu, pol, jezik ili veru, Poveljom Ujedinjenih nacija.

5. Koje su glavne funkcije UNESKO klubova?

UNESCO Klubovi imaju tri osnovne funkcije: obuka, širenje informacija i akcije. Akcija je suštinski uslov za postojanje UNESCO kluba.

6. Kako izgleda struktura UNESKO kluba?

Prvobitno, Klubovi su bili uglavnom za mlade ljude, danas, klubovi sa odraslim I mesovitim clanovima (koji okupljaju mlade i odrasle) postaju mnogo češći. Glavna odlika Klubova je velika fleksibilnost svojih struktura.

Nacionalne komisije podstiču stvaranje nacionalnih saveza, koji koordinira rad pojedinih klubova, predlažu zajedničke aktivnosti i smernice za klubove u istoj zemlji, obezbedjuju im dokumentaciju i podstiču kontakte sa klubovima i sličnim telima u inostranstvu.

7. Kakve aktivnosti su organizovane od strane UNESKO klubova?

Sledeća lista daje nekoliko primera aktivnosti sprovedenih od strane UNESKO klubova.
Aktivnosti su različite, u zavisnosti, između ostalog, od starosti i interesa clanova kluba, okoline u kojoj se nalazi, finansijskih resursi a i sredstava za akcije. Svi oni imaju dve zajedničke karakteristike - njihova neprofitna priroda donosenja odluka i njihova vernost duhu UNESKA.

- Studija osnovnih dokumenata: Ustav UNESKO, Povelje Ujedinjenih nacija, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o pravima deteta, itd
- Učešće u Međunarodnim Godinama proglašena od strane Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija i UNESKA
- Promocija pismenosti, očuvanje životne sredine, očuvanje kulturnog nasledja.
- Organizacija kampova za studije I rad
- Proizvodnja periodičnih biltena ili informacionih dokumenata
- Prevođenje i / ili adaptacija u nacionalne i lokalne jezike osnovnih tekstova i dokumenata UNESKA i Ujedinjenih nacija

8. Šta je Svetska federacija UNESCO klubova, udruženja i centara? Koja je njena uloga?

- Prvi svetski kongres UNESKO klubova odrzao se u sedištu UNESCO u aprilu 1978 i jednoglasno je usvojen princip uspostavljanja Svetske federacije UNESKO klubova, centara i udruženja (SFUKC).

- Federacija je zvanično osnovana u julu 1981, a njen generalni sekretarijat se nalazi u Parizu, Francuska. Njen Izvršni odbor ima predsednika i deset članova, po dva za svaki geografski region, definisanom od strane UNESKA. Federacija pruža opšte usluge koordinacije i podstiče aktivnu saradnju između nacionalnih federacija kroz međuregionalnih i subregionalnih programa.

9. Ja bih da ucestvujem u pokretu UNESKO Cluba u mojoj zemlji. Kako to mogu da ucinim?

Prvi korak je da se obratite Nacionalnoj komisiji za UNESCO ili nacionalnoj federaciji u vašoj zemlji da vidite da li neki klubovi već postoje i da saznate o njihovim aktivnostima. Ako ne postoji klub UNESKO, Nacionalna komisija će vam dati informacije koje su vam potrebne da pomogne osnivanje kluba.

U principu, za bolje upravljanje, svaki klub treba da bude povezan sa Nacionalnom federacijom ili koordinacionim telom i da bude poznat Nacionalnoj komisiji za UNESKO u svojoj zemlji.

10. Ko je odgovoran za UNESKO klubove u Sekretarijatu UNESKA?

Odeljenje za odnose sa nacionalnim komisijama i novim partnerstvima, Sektor za spoljne odnose i saradnju, je odgovoran za odnose sa Svetskom Federacijom UNESKO klubova, udruženjima i centrima i njenim federacijama članicama.