UNESKO i kultura

UNESKO (engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizacija Ujedinjenih Nacija za obrazovanje, nauku i kulturu) je specijalna organizacija Ujedinjenih Nacija osnovana 1946. godine. Osnovni cilj organizacije je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama kroz obrazovanje, nauku i kulturu kao metod pospešivanja univerzalnog poštovanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda.

Definicija kulture koja se može pronaći kaže da se kultura odnosi na celokupno društveno nasleđe neke grupe ljudi, to jest na naučene obrasce mišljenja, osećanja i delovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i na izraze tih obrazaca u materijalnim objektima. Reč kultura dolazi iz latinskog colere, što je značilo: nastanjivati, uzgajati, štititi, poštovati. Za kulturu postoje i druge definicije koje odražavaju razne teorije za razumevanje i kriterijumi za vrednovanje ljudske delatnosti.

Misija UNESKO-a je doprinos „izgradnji mira“, smanjenju siromaštva, promovisanju održivog razvoja i interkulturalni dijalog kroz obrazovanje, nauku, kulturu, komunikaciju i informisanje.
Kultura mladih je poseban segment kojem treba posvetiti više pažnje. Postojeće institucije kulture se ne bave na sistematičan način istraživanjem kulturnih potreba mladih, osmišljavanjem kulturnih sadržaja namenjenih mladima i podizanjem svesti mladih o značaju kulture. Takođe, ne postoji ustanovljen način na koji bi se blagovremeno prepoznavali mladi umetnički talenti i usmeravao njihov dalji razvoj, obrazovanje i profesionalni put.

Da bi mladi aktivno učestvovali u kulturnom životu, potrebno je: promovisati kulturu u školama, kroz zajedničke projekte Ministarstva kulture i Ministarstva prosvete i sporta; jačati partnerstvo škola i institucija kulture; lokalni kulturni sadržaj prilagoditi nacionalnim i međunarodnim trendovima; poboljšati kulturnu ponudu u svim gradovima; omogućiti mladima da sami osmišljavaju i realizuju kulturne sadržaje.

UNESKO klubovi širom sveta okupljaju ljude koji su voljni da se angažuju u ovim poljima i svojim delovanjem doprinesu napretku na globalnom nivou. Univerzitetski UNESKO Klub je tu da bi se pokrenula svest mladih, kako bi se oni direktno uključili u poboljšavanje kulture, obrazovanja i nauke i svi zainteresovani su dobrodošli!